รองผู้ว่านครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เตรียมพร้อมบริการพี่น้องเกษตรกร

November 23, 2023 admin 0

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จัดขึ้นเพื่อบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้พี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน การนี้ […]

แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติและการจัดการสวนช่วงฤดูฝน

November 23, 2023 admin 0

วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30-18.00 น. ขอเชิญรับชมรายการ “ระเบียงใต้” NBT ช่อง 11 เรื่อง “แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติและการจัดการสวนช่วงฤดูฝน” นำโดย 1.นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2.นายชัยวัต อินทรณรงค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 3.นางกมนิยา ทะนันชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ผู้รับผิดชอบงานภัยพิบัติธรรมชาติ)

เกษตรนครศรีฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

November 14, 2023 admin 0

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00 น. นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี […]

สวนส้มโชกุน ที่แรกของจังหวัดนครศรีธรรรมราช

November 12, 2023 admin 0

สวนส้มโชกุน ที่แรกของจังหวัดนครศรีธรรรมราช โดยคุณโอ๋ Young Smart Farmer ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยแพร่ข่าว:รายการขันข่าวเช้าตรู่ 12 พ.ย. 2566 ขอขอบคุณเพจ FB มองคนผ่านเลนส์

รายได้จาก carbon credit คืออะไร ?

November 12, 2023 admin 0

ปัจจุบันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero กลายเป็นเป้าหมายที่ไม่เพียงแค่ฝ่ายกำหนดนโยบายจะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ประเทศบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น ขณะที่ภาคเอกชนกำลังตื่นตัว และภาคเกษตรกรได้เริ่มเรียนรู้และเข้าใจที่จะนำโอกาสของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาสร้างเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2666 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญรับฟัง #รายการศูนย์ขยายกระจายข่าวเวลา 10.10 น. – 11.00 น.ทาง สวท.ทุ่งสง FM 97.0 MHz […]