รายได้จาก carbon credit คืออะไร ?

😊ปัจจุบันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero กลายเป็นเป้าหมายที่ไม่เพียงแค่ฝ่ายกำหนดนโยบายจะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ประเทศบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น

😊ขณะที่ภาคเอกชนกำลังตื่นตัว และภาคเกษตรกรได้เริ่มเรียนรู้และเข้าใจที่จะนำโอกาสของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาสร้างเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2666 🎯 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญรับฟัง #รายการศูนย์ขยายกระจายข่าวเวลา 10.10 น. – 11.00 น.ทาง สวท.ทุ่งสง FM 97.0 MHz ไลฟ์สดผ่านทางเพจ สวท.ทุ่งสง

✅เสนอ…. เรื่องการเข้าถึงรายได้ของเกษตรกร จากคาร์บอนเครดิต

✅โดยแขกรับเชิญพิเศษ นายณัฐวัตร นวลรอด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการเกษตรอำเภอนาบอน สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน

https://www.facebook.com/share/v/Zp1hAq5s5JCFjT4S/?mibextid=jRFtfP