ติดต่อเรา

ที่อยู่: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 226 หมู่ที่ 5 ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

เบอร์โทรศัพท์: 075-446-014

E-mail:Nakhonsri@doae.com