รองผู้ว่านครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เตรียมพร้อมบริการพี่น้องเกษตรกร

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จัดขึ้นเพื่อบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้พี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน

การนี้ นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชัยวัต อินทรณรงค์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

▶️ไตรมาสที่ 1

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 อำเภอนบพิตำ

▶️ไตรมาสที่ 2

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร

▶️ไตรมาสที่ 3

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย หมู่ที่ 7 อำเภอพระพรหม

▶️ไตรมาสที่ 4

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ หมู่ที่ 9 อำเภอพรหมคีรี