เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
หน้าแรก แนะนำหน่วยงาน ภารกิจหน้าที่ วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร แผนงาน/โครงการประจำปี ติดต่อเรา
   
กิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช


ประชาสัมพันธ์
[16 สิงหาคม 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ [Pdf 1]
[13 สิงหาคม 2564] ขอเลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ [Pdf 1]
[2 สิงหาคม 2564] เอกสารหลักฐาน ประกอบการสอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ) [Pdf 1]

[23 กรกฎาคม 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2564)

[Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562 [Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2562 [Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2562 [Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562 [Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2562 [Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 7/2561 [Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561 [Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 5/2561 [Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561 [Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 [Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 2/2561 [Pdf 1]
เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 [Pdf 1]
โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช [ Pdf 1 ]
โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา [ Pdf 1 2 3 ]
โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน [ Pdf 1 ]
โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง [ Pdf 1 2 ]
โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูรณ์ [ Pdf 1 2 3 4 ]
โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา [ Pdf 1 2 3 4 5 ]
โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด [ Pdf 1 ]
จัดซื้อจัดจ้าง
[2 กรกฎาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567) [ เอกสารแนบ ]
[28 มิถุนายน 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้และพืชผัก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ เอกสารแนบ ]
[20 มิถุนายน 2567] ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ เอกสารแนบ ]
[10 มิถุนายน 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ เอกสารแนบ ]
[1 พฤษภาคม 2567] ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 - 9 พฤษภาคม 2567) [ เอกสารแนบ1 ][ เอกสารแนบ2]
[29 เมษายน 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ Pdf ]
[11 เมษายน 2567] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[5 เมษายน 2567] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดิน และน้ำยาเติม,ชุดตรวจอินทรีย์วัตถุในดิน และ น้ำยาเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ Pdf ]
[4 เมษายน 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ Pdf ]
[27 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ Pdf ]
[27 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ Pdf ]
[27 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ Pdf ]
[27 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เอกสารประกวดราคาด้วยวิธี ซื้อ เลขที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/2567 เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ Pdf ]
[25 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ Pdf ]
[25 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ Pdf ]
[25 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ Pdf ]
[25 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เอกสารประกวดราคาด้วยวิธี ซื้อ เลขที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/2567 เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ Pdf ]
[25 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตะกร้าผลไม้ (มังคุด) สำหรับบรรจุผลไม้ทรงสี่เหลี่ยม 3,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[25 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสอบ NPK และ PH ในดิน [ Pdf ]
[25 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดิน และน้ำยาเติม,ชุดตรวจอินทรีย์วัตถุในดินและน้ำยาเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[14 มีนาคม 2567] ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ Pdf ]
[14 มีนาคม 2567] ประกาศ ยกเลิกประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสอบ NPK และ pH พร้อมน้ำยาเติมชุดตรวจสอบ NPK ชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในดิน พร้อมน้ำยาเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[1 มีนาคม 2567] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อตะกร้าผลไม้ (มังคุด) สำหรับบรรจุผลไม้ทรงสี่เหลี่ยม 3,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[27 กุมภาพันธ์ 2567] ประกาศราคาซื้อชุดตรวจสอบ NPK [ Pdf ]
[8 มกราคม 2567] เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) [ Pdf ]
[8 พฤษภาคม 2566] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 [ Pdf ]
[11 พฤศจิกายน 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 คัน [ Pdf ]
[27 ตุลาคม 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 คัน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ Pdf ][ Pdf ]
[25 ตุลาคม 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา
จัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร โครงการมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Pdf ]
[4 ตุลาคม 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน) [ Pdf ]
[28 กันยายน 2565] สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) [ Pdf ]
[22 กันยายน 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา
จัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร โครงการมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Pdf ]
[6 กันยายน 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร โครงการมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[19 สิงหาคม 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร โครงการมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[19 สิงหาคม 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร โครงการมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[11 สิงหาคม 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร โครงการมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[27 กรกฎาคม 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร โครงการมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [Pdf ]
[27 มิถุนายน 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาจัดงานโครงการมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร [ Pdf ]
[11 กุมภาพันธ์ 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[19 มกราคม 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ Pdf ]
[18 มกราคม 2565] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[22 ธันวาคม 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ Pdf ]
[15 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุทำลังผึ้งโพรงไทย โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย [ Pdf ]
[8 ตุลาคม 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และป้ายฐานการเรียนรู้ โดยวิธีคัดเลือก [ Pdf ]
[21 กันยายน 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่น ๆ [ Pdf ]
[17 กันยายน 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและป้ายฐานการเรียนรู้ [ Pdf ]
[3 กันยายน 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดงานประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตรและรวมของดีเมืองนครด้านสินค้าเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ [ Pdf ]
[13 สิงหาคม 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก [ Pdf ]
[13 พฤษภาคม 2564] สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม -เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) [ Pdf ]
[28 เมษายน 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตะกร้าพลาสติกหูเหล็ก 30,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[28 เมษายน 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[19 เมษายน 2564] สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 และ 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ Pdf ]
[9 เมษายน 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร [ Pdf ]
[5 เมษษยน 2564] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อตะกร้าหูเหล็กหรับใส่ผลไม้ [ Pdf ]
[5 เมษษยน 2564] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ 3 รายการ [ Pdf ]
[5 เมษษยน 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อตะกร้าหูเหล็ก 30,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))) [ Pdf ]
[5 เมษษยน 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))) [ Pdf ]

[5เมษายน 2564] ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อตะกร้าหูเหล็กหรับใส่ผลไม้เพื่อส่งเสริมการตลาดของกลุ่มเกษตรกรไม้ผลคุณภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ผลคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า

[ Pdf ]

[5เมษายน 2564] ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ผลไม้เพื่อส่งเสริมการตลาดของกลุ่มเกษตรกรไม้ผลคุณภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ผลคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า

[ Pdf ]
[23 มีนาคม 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ ซื้อตะกร้าพลาสติกหูเหล็ก จำนวน 30,000 ใบ)) [ Pdf ]
[2 มีนาคม 2564] สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) [ Pdf ]
[9 กุมภาพันธ์ 2564]ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service)) [ Pdf ]
[12 มกราคม 2564] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service)) [ Pdf ]
[12 มกราคมคม 2564] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service)) [ Pdf ]
[21 ธันวาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ Pdf ]
[18 ธันวาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่องผสมปุ๋ยเคมี [ Pdf ]
[3 ธันวาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ Pdf ]

[3 ธันวาคม 2563] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

[ Pdf ]
[11 ตุลาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซื้อรถบรรทุก ดีเซล [ Pdf ]
[16 ตุลาคม 2563] สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 [ Pdf ]
[12 ตุลาคม 2563] สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 - มิถุนายน 2563 [ Pdf ]
[12 ตุลาคม 2563] สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 [ Pdf ]
[9 ตุลาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 [ Pdf ]
[8 ตุลาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 [ Pdf ]
[30 กรกฎาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) [ Pdf ]
[30 กรกฎาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) [ Pdf ]
[29 กรกฎาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) [ Pdf ]
[29 กรกฎาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) [ Pdf ]
[23 กรกฎาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแลtสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) [ Pdf ]
[23 กรกฎาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563) [ Pdf ]
[9 กรกฎาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด (รถยนต์)(e-bidding) [ Pdf ]
[4 มิถุนายน 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[18 พฤษภาคม 2563] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม [ Pdf ]
[18 พฤษภาคม 2563] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[10 กันยายน 2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช [ Pdf ]
[9 กันยายน 2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์โครงการ [ Pdf ]
[5 กันยายน 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ Pdf ]
[27 สิงหาคม 2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมย่อย การอบรมสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด [ Pdf ]
[19 สิงหาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เป็นห้องประชุม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[19 สิงหาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแปลงเรียนรู้ (บ่อเอนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[19 สิงหาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตถุงพลาสติกพร้อมสกรีน (ถุงหายใจได้) 2 ขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[1 สิงหาคม 2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการผลิตถุงพลาสติกพร้อมสกรีน (ถุงหายใจได้) 2 ขนาด [ Pdf ]
[1 สิงหาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตถุงพลาสติกพร้อมสกรีน (ถุงหายใจได้) 2 ขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[1 สิงหาคม 2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาจัดทำแปลงเรียนรู้ (บ่อเอนกประสงค์) [ Pdf ]
[1 สิงหาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแปลงเรียนรู้ (บ่อเอนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[25 กรกฎาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อตะกร้าใส่ผลไม้ โครงการนครอาหารปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[25 กรกฎาคม 2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการนครอาหารปลอดภัย [ Pdf ]
[25 กรกฎาคม 2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด [ Pdf ]
[25 กรกฎาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เป็นห้องประชุม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[25 กรกฎาคม 2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการนครอาหารปลอดภัย [ Pdf ]
[23 กรกฎาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการนครอาหารปลอดภัย [ Pdf ]
[23 กรกฎาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบริการผลิตถุงพลาสติกพร้อมสกรีน (ถุงหายใจได้) [ Pdf ]
[22 กรกฎาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน [ Pdf ]
[18 กรกฎาคม 2562] ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการนครอาหารปลอดภัย [ Pdf ]
[18 กรกฎาคม 2562] ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์หลังประสบภัยธรรมชาติ ปี 2562 (ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช) [ Pdf ]
[18 กรกฎาคม 2562] ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค [ Pdf ]
[8 กรกฎาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อตะกร้าผลไม้ โครงการนครอาหารปลอดภัย [ Pdf ]
[8 กรกฎาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการนครอาหารปลอดภัย [ Pdf ]
[28 มิถุนายน 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ Pdf ]
[27 พฤษภาคม 2562] ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า [ Pdf ]
[7 พฤษภาคม 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ Pdf ]
[30 เมษายน 2562] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ Pdf ]
[25 กันยายน 2561] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ [ Pdf ]
[14 กันยายน 2561] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ [ Pdf ]
[12 กันยายน 2561] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ พร้อมสติกเกอร์ [ Pdf ]
[4 กันยายน 2561] ประกาศอำเภอชะอวด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดการเกษตร จำนวน 13 รายการ [ Pdf ]
[3 กันยายน 2561] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการประกวดราคาจ้างทำสติกเกอร์ เอกสาร (แผ่นพับ) แผนที่ท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง และทำป้ายแปลง [ Pdf ]
[3 กันยายน 2561] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปัจจัยการผลิตการเกษตร จำนวน 7 กลุ่มประเภท [ Pdf ]
[30 สิงหาคม 2561] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ [ Pdf ]
[21 สิงหาคม 2561] ประกาศราคากลาง จัดซื้อปัจจัยการผลิตประเภทอุปกรณ์ ระบบน้ำและอื่น ๆ รวม 22 รายการ [ Pdf ]
[16 สิงหาคม 2561] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การประกวดราคาจ้างทำสติกเกอร์ เอกสาร (แผ่นพับ) แผนที่ท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง และทำป้ายแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[5 กรกฎาคม 2561] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอยกเลิกประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างทำสติกเกอร์ เอกสาร (แผ่นพับ) แผนที่ท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง และทำป้ายแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf 1 2]
[28 มิถุนายน 2561] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การประกวดราคาจ้างทำสติกเกอร์ เอกสาร (แผ่นพับ) แผนที่ท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง และทำป้ายแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ Pdf ]
[26 มิถุนายน 2561] ประกาศแผนจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช) [ JPG 1 2 3]
[15 พฤษภาคม 2561] ประกาศอำเภอชะอวด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ JPG 1 2 3]
[21 มีนาคม 2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [ Pdf ]
[21 มีนาคม 2561] ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปลูกต้นไม้ [ Pdf ]
[5 มีนาคม 2561] ประกาศประกวดราคาจ้างปลูกต้นไม้ [ Pdf ]
[2 มีนาคม 2561] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการปลูกต้นไม้ [ Pdf ]
[14 มกราคม 2561] แผนจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร [ Pdf ]
[4 ธันวาคม 2560] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องซีลสูญญากาศ [ Pdf ]
[4 ธันวาคม 2560] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน [ Pdf ]
[29 พฤศจิกายน 2560] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารวิชาการการฝึกอบรม การทำเกษรผสมผสาน จำนวน 3,000 เล่ม [ Pdf ]
[24 พฤศจิกายน 2560] ประกาศอำเภอชะอวด ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ JPG ]
[24 พฤศจิกายน 2560] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดสารเคมีเข้าลำต้น โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ Pdf ]
[23 พฤศจิกายน 2560] ประกาศอำเภอช้างกลาง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2561

[ JPG 1 2]

[20 พฤศจิกายน 2560] ประกาศผู้ชนะการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 23 ป้าย [ Pdf ]
[27 ตุลาคม 2560] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 3คัน [ Pdf ]
[9 ตุลาคม 2560] ประกาศราคากลางและประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 3 คัน ครั้งที่ 3 [ Pdf ]
[4 ตุลาคม 2560] ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 ตัน [ Pdf ]
[27 กันยายน 2560] ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคาร สำนักงาน 1 งาน [ Pdf ]
[19 กันยายน 2560] ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 ตัน พร้อมประกาศราคากลาง [ Pdf ]
[15 กันยายน 2560] ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง [ Pdf ]
[22 สิงหาคม 2560] ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 ตัน พร้อมประกาศราคากลาง [ Pdf ]
[22 สิงหาคม 2560] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร [ Pdf ]
[7 สิงหาคม 2560] ประกาศราคากลาง และคุณลักษณะรถเอทีวี [ Pdf 1 2]
[2 สิงหาคม 2560] ประกาศประกวดราคา และราคากลาง วัสดุเกษตร 12 รายการ [ Pdf ]
[2 สิงหาคม 2560] ประกาดประกวดราคา และราคากลางครุภัณฑฺ์เทคโนโลยี 8 ระบบ [ Pdf ]

[14 กรกฎาคม 2560]ประกาศราคากลางและประกาศประกวดราคาการก่อสร้างอาคาร

[ Pdf 1 2 3 4]

[19 มิถุนายน 2560]ประกาศราคากลาง ชุดพ่นยา [ Pdf ]
[8 พฤษภาคม 2560] ประกวดราคาซื้อโครงการนวัตกรรมด้านเกษตร1 (ครุภัณฑ์รถยนต์) [ Pdf ]
[8 พฤษภาคม 2560] ประกวดราคาซื้อโครงการนวัตกรรมด้านเกษตร1 (ครุภัณฑ์รถยนต์) [ Pdf ]
[8 พฤษภาคม 2560] ประกวดราคาซื้อโครงการนวัตกรรมด้านเกษตร1 วัสดุระบบน้ำ [ Pdf ]
[10 เมษายน 2560] ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร [ Pdf 1 2 ]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
[18 ตุลาคม 2564]การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 [ Pdf ]
[6 ตุลาคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2565 [ Pdf ]
[6 กันยายน 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ Pdf ]
[9 สิงหาคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ Pdf ]
[7 กรกฎาคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ Pdf ]
[7 มิถุนายน 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ Pdf ]
[10 พฤษภาคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565 [ Pdf ]
[8 เมษายน 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ Pdf ]
[9 มีนาคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ Pdf ]
[7 กุมภาพันธ์ 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565 [ Pdf ]
[8 มกราคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ Pdf ]
[11 ธันวาคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ Pdf ]
[10 พฤศจิกายน 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ Pdf ]
[19 ตุลาคม 2564] การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 [ Pdf ]
[14 ตุลาคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2564 [ Pdf ]
[12 กันยายน 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ Pdf ]
[13 สิงหาคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ Pdf ]
[12 กรกฎาคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ Pdf ]
[15 มิถุนายน 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ Pdf ]
[12 พฤษภาคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2564 [ Pdf ]
[11 เมษายน 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ Pdf ]
[10 มีนาคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ Pdf ]
[10 กุมภาพันธ์ 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564 [ Pdf ]
[8 มกราคม 2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ Pdf ]
[10 ธันวาคม 2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ Pdf ]
[10 พฤศจิกายน 2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ Pdf ]
[7 ตุลาคม 2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2563 [ Pdf ]
[10 กันยายน 2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ Pdf ]
[7 สิงหาคม 2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ Pdf ]
[13 กรกฎาคม 2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ Pdf ]
[10 พฤษภาคม 2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563 [ Pdf ]
[5 เมษายน 2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ Pdf ]
[11 มีนาคม 2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ Pdf ]
[14 กุมภาพันธ์ 2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2563 [ Pdf ]
[11 มกราคม 2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ Pdf ]
[8 ธันวาคม 2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ Pdf ]
[12 พฤศจิกายน 2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ Pdf ]
[10 ตุลาคม2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2562 [ Pdf ]
[3 กันยายน 2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ Pdf ]
[7 สิงหาคม 2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ Pdf ]
[12 กรกฎาคม 2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ Pdf ]
[12 มิถุนายน 2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ Pdf ]
[13 พฤษภาคม 2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2562 [ Pdf ]
[15 เมษายน 2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ Pdf ]
[15 มีนาคม 2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ Pdf ]
[15 กุมภาพันธ์ 2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2562 [ Pdf ]
[15 มกราคม 2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ Pdf ]
[14 ธันวาคม 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ Pdf ]
[29 ตุลาคม 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ Pdf ]
[29 ตุลาคม 2561] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 [ Pdf ]
[29 ตุลาคม 2561] งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ประจำเดือนกันยายน 2561 [ Pdf ]
[29 ตุลาคม 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 (ฉบับแก้ไข) [ Pdf ]
[10 ตุลาคม 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 [ Pdf ]
[12 กันยายน 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 [ Pdf ]
[15 สิงหาคม 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 [ Pdf ]
[12 กรกฎาคม 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 [ Pdf ]
[8 มิถุนายน 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 [ Pdf ]
[10 พฤษภาคม 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 [ Pdf ]
[15เมษายน 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 [ Pdf ]
[15 มีนาคม 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ Pdf ]
[14 กุมภาพันธ์ 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 [ Pdf ]
[12 มกราคม 2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 [ Pdf ]
[12 ธันวาคม 2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ Pdf ]
ระบบส่งเสริมการเกษตร
+++ แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมฯ ประจำปี พ.ศ.2563 [ Xlsx ]
+++ แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมฯ ประจำปี พ.ศ.2561 [ Xlsx ]
+++แผนการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 [ Pdf ]
+++ แผนการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ.2559 [ Pdf ]
+++ แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมฯ ประจำปี พ.ศ.2559 [ Xlsx ]
+++ ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมฯ ประจำปี พ.ศ.2559 [ Xlsx ]
คู่มือ / เอกสารเผยแพร่
[26 ธันวาคม 2566] แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [Pdf]
[10 พฤศจิกายน 2565] คู่มือการปฏิบัติงานโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [zip]
[1 พฤษภาคม 2563] แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที 2 [Pdf]
[1 พฤษภาคม 2563] คู่มือการปฏิบัติงานโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 Zip]
[14 พฤจิกายน 2562] แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [zip]
[14 พฤจิกายน 2562] คู่มือการปฏิบัติงานโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [link]
   
   

 


นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานเกษตรอำเภอ
นาบอน ปากพนัง
ช้างกลาง สิชล
พรหมคีรี หัวไทร
ขนอม นบพิตำ
เมือง พิปูน
ลานสกา พระพรหม
ฉวาง จุฬาภรณ์
ทุ่งสง ชะอวด
เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งใหญ่
บางขัน ร่อนพิบูลย์
ท่าศาลา ถ้ำพรรณรา
กลุ่มอารักขาพืช
 
ข้อมูลสารสนเทศ
รายงานแปลงพยากรณ์
สภาวะการผลิตพืชรายเดือน
รายงานศูนย์บริการ(ศ ๐๒)
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการจัดชั้นยุวเกษตรกร
รายงานทรัพยากรบุคคล DPIS
ระบบ GFMIS
ระบบสารสนเทศ E-Office
ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
 
ลิ้งก์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
การยางแห่งประเทศไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สินค้าเกษตรปลอดภัย
ศูนย์บริการฯ ตำบล

 

Copyright@2559 ++ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ++
226 หมู่ 5 ถนนนครศรี-ปากพนัง ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7544-6164, 0-7544-6014 โทรสาร : 0-7544-6015
Email : nakhonsri@doae.go.th